Plaatsbeschrijving

Prijs op aanvraag

Een plaatsbeschrijving beschrijft de staat van een woning,(huis of appartement), winkel, kantoor, parking, groenaanleg aan het einde of begin van de huur of aan het begin van werken. Het heeft als doel latere mogelijke discussies te vermijden.

– Actief over gans Vlaanderen en Brussel

– 99% klanten tevredenheid

– Snelle correcte service

Beschrijving

Plaatsbeschrijving voor verhuur : Een plaatsbeschrijving is verplicht ten laatste tijdens de eerste maand van de huurperiode. De huurder moet samen met de verhuurder (=eigenaar) een gedetailleerde plaatsbeschrijving opstellen, dateren en ondertekenen. De staat van de woning moet zo nauwkeurig mogelijk beschreven worden. Beide partijen mogen samen ook een deskundige aanstellen om dat te doen. De deskundige treedt op als derde en neutrale partij.

Plaatsbeschrijving voor werken : Goeie afspraken maken goeie vrienden. Een oud gezegde met veel wijsheid. Laat daarom steeds een plaatsbeschrijf maken voor u werken uitvoert. De staat van de woning, het pand, het openbaar domein wordt zo nauwkeuring mogelijk beschreven en gedocumenteerd. Dit beschrijf wordt door beide partijen ( eigenaar, aannemer, buur, etc… ) zodat er steeds een √©√©nsluitend document is waar men op kan terugvallen bij discussie.

Contacteer deskundige Trema voor meer informatie: info@trema.be of +32 9 396 42 38.